Förslag på lämplig typ av rengöring

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.

Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov succesivt öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Här följer några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Fläckborttagning

Livsmedelsfett, öl, vin, glass, hudfett, oljefilm, smörjfett, metallskrap av aluminium: Alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring” eller ”Grovrengöring”, soda eller kaustiksodalösningar. Observera att alkaliska rengöringsmedel är avfettande och därmed uttorkande för huden. Skydda ögon, slemhinnor och hud.

Kalkutfällningar, cement och bruk, rostfläckar, metallskrap av stål:
Sura rengöringsmedel- ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit, ”Murtvätt”.

Färgspill av oljefärg/alkydfärg, motorolja, asfaltfläckar: Lösningsmedel – lacknafta, T-grön

Gummi, stearin, paraffin: Lösningsmedel – aceton, sprit, T-röd, rengöringsbensin

Färgspill, akrylatfärg som inte torkat: Vatten – utspädning av färgen med mycket vatten och upptorkning

Färgfläckar som torkat: Mekanisk rengöring – skrapning med rakblad Färgborttagningsmedel

Kraftigt färgande vätskor, t.ex. rödvin och rödbetsspad: Alkaliskt och blekande rengöringsmedel- ”Klorin” i spädning efter tillverkarens rekommendation för fläckborttagning

Metallskrap på oglaserade eller mattglaserade plattor: Rengöring med ”Klinkerrent”och ”Scotchbrite”

Nyheter byggare

Nyheter konsument

Dela sidan